Godt språkmiljø

I Espira Kuventræ barnehage vil vi gjennom hele året ha fokus på språkstimulering. Språket er nøkkelen til kommunikasjon og forståelse mellom mennesker. Forskning viser at tidlig og god språkstimulering, gir barna et fortrinn i forhold til lese- og skriveutviklingen som på sin side er nøkkelen til andre fag i skolen – og i samfunnet ellers. I barnehagens pedagogiske plattform vil vi gjennom hele året jobbe med personalet i hvordan vi fremmer barns språkutvikling. Å ha kunnskap om hvordan språk tilegnes og hvordan vi som voksne i samspill med barn i hverdagen kan støtte oppunder språkutviklingen, er helt sentralt.

Samarbeid med foreldre er også viktig her. Gjennom «Språklabben» sine fagkort, har personalet tilgjengelig mange ulike språkstimulerende aktiviteter med utgangspunkt i barnas lek og naturlige nysgjerrighet. I tillegg har Espira Kuventræ barnehage tilgjengelig en del pedagogisk materiell i arbeidet med språkstimulering. Blant annet; «Snakkepakken», flanellografer, språkposer, spill, «Steg for steg»- som er et program for utvikling av barns sosiale kompetanse. I barnehagen har vi også et eget bibliotek som inneholder bøker tilpasset alderen 0-7 år. Her har vi også en del bøker på nynorsk, slik at alle barna skal ha erfaringer knyttet til nynorsk som målform. Dette er målformen som barna møter hovedsakelig i begynneropplæringen i Os kommune. Alle avdelingene har ressursheftet «Språkglede i barnehagen» som Os Kommune har gitt alle barnehager. Dette er en videreføring av «Lese- og skriveglede» med tanke på de yngste barna.

 

Personvern og cookies