Friluftsliv

Vi i Espira Kuventræ har alltid hatt fokus på å gi barna god naturopplevelser. Naturen gir rom for et mangfold av opplevelser og aktiviteter til alle årstider og i all slags vær. Vi ønsker å lære barna å se gleden over hva naturen kan by på uavhengig av vær og årstid. Gjennom våre ukentlige turer med avdelingene får barna gode naturopplevelser. Her er det rom for å undre seg over naturen, se utviklingen på de ulike årstidene, bli kjent med dyr fugler og insekter. Naturen byr også på mange motoriske utfordringer. Fra de begynnere på småbarnsavdelingene skal barna få ta del i turer. Noen begynner med å sitte i vogn på turen, og andre kan gå små turer. Etter hvert som barna vokser til og ferdighetene utvikles vil de få andre og større utfordringer i naturen. Når barna er klare for det går vi turer på Varafjell og andre fjell som ligger i nærområdet.

I rammeplanen for barnehager står det blant annet: «Barnehagen skal bidra til at barna opplever naturen og undring over naturens mangfoldighet. Opplever glede ved å ferdes i naturen og får grunnleggende innsikt i natur, miljøvern og samspillet i naturen». Ved å bli kjent med naturen og alt den har og by på ønsker vi å gi barna en grunnleggende forståelse av hva naturvern er. Når vi går på turer i skog og mark er vi på besøk i naturen og må ta vare på den.

Personvern og cookies