Hestehoven

Hestehoven er en småbarnsavdeling for barn i aldersgruppen 0-3 år.

Barnehagen har natur og friluftesliv som satsningsområde, og vi vil derfor være mye ute i all slags vær, både på uteområdet i barnehagen, og på turer i nærmiljøet. Vi ønsker å gi barna positive opplevelser i naturen, slik at de blir glade i den og dermed ønsker å ta vare på den. Vi er opptatt av å bruke miljøet og naturen som ressurs for en positiv utvikling både motorisk og sosialt. Det er ingen steder som gir så mange varierte utfordringer som den frie og “ville” naturen. Her kan vi leke, klatre, balansere, hoppe, løpe osv i variert terreng.

Et annet satsningsområde er sosial kompetanse. Vi ønsker å fremme barnas sosiale kompetanse, og styrke den positive selvoppfatningen hos hvert enkelte barn. Dette har stor betydning for det å kunne lykkes med å omgå andre mennesker.

Lek er det viktigste i barnets utvikling. Vi legger derfor stor vekt på å skape gode og trygge rammer rundt denne. Vi ønsker å hjelpe barna inn i leken, og inspirere dem til variert lek både ute og inne.

 

 

Personvern