Prestekragen

På Prestekragen har vi 24 herlige barn i alderen 2-6 år.

Mandag har vi utedag på Prestekragen. Denne dagen spiser vi frokost ute, og er ute så lenge været tillater det.

Tirsdag har vi temadag. Temaene følger halvårsplanen vår.

Tirsdag og torsdag er det SkolEspira for førskolebarna våre.

Natur, miljø og uteliv er et satsningsområde for barnehagen. På Prestekragen har vi fast turdag torsdag. Da deler vi barnegruppen i 2 grupper: Bjørnungene og Revungene. Vi går turer som er tilpasset barnas alders- og modningsnivå, og derfor går vi turer til ulike steder. Noen ganger har vi fellesturer for hele barnegruppen. Vi lager mat og spiser ute i naturen.

Fredag har vi lekedag på Prestekragen. Barna kan denne dagen ta med en leke hjemmefra. Vi lager også varmlunsj denne dagen.

Vi på Prestekragen er bevisste miljøvernere, og barna deltar aktivt i å sortere avfall på avdelingen. Barna får være med på BIR eller miljøstasjonen ved Meny, med avfall som skal resirkuleres.

På Prestekragen har vi også sosial kompetanse som satsingsområde. Vi ønsker at barna skal oppøve seg gode sosiale ferdigheter gjennom lek og andre aktiviteter på avdelingen, og sammen med de andre barna på de andre avdelingene. Vi har en egen sosial plan som vi bruker aktivt, og på den måten er vi voksne samstemte i hvordan vi håndterer konfliktløsninger og grensesetting. Vi bruker også Steg for Steg aktivt i samlingsstunder.

 

 

Personvern