Smørblomsten

På Smørblomsten er vi i år fem faste voksne og 24 flotte barn. I år har vi en skolespiragruppe som deltar på aktiviteter som fremmer læring og sosial kompetanse, og som skal gi barna et ekstra spesielt siste år i barnehagen. Vi har også felles aktiviteter med alle skolespirene på huset. Hele avdelingen jobber dette barnehageåret med temaet «Barn i hele verden» som skal gi forståelse for og erfaring med forskjeller og likheter i forskjellige kulturer. På Smørblomsten har vi barn som er tilknyttet ni forskjellige nasjonaliteter og det ser vi på som en fantastisk ressurs! Vi fokuserer også på trygghet og tilknytning. Barn som er trygge kan bruke all sitt fokus og all sin energi på å leke og lære. Derfor har vi et spesielt fokus på en god kontakt mellom barn-voksen, barn-barn og også voksen-voksen. Barn som erfarer god kontakt og høflighet mellom voksne vil gjerne speile dette i møte med andre. Vi er derfor opptatt av å være gode rollemodeller i møte med både barn og foreldre!

Personvern og cookies