Snusmumrikken

Vi på Snusmumrikken ønsker at en stor del av barnehagedagen skal være preget av uteaktiviteter. De fleste barn er veldig glad i å være ute, og hvis man lar barna få lære å bruke naturen aktivt er det både stimulerende og lærerikt.

Ved lek i naturen vil barna oppleve et stort mangfold og stor variasjon som gir gode bevegelsesmuligheter. Denne type lek er med på å styrke barnas motoriske utvikling. Naturen er en bra arena for språktrening, sansemotorisk trening og for sosialt samspill.

Vi ønsker å gi barna kunnskaper om naturen, kunne ta vare på, respektere og benytte naturen og dens mange ressurser.

Gode holdninger for naturen er viktig for oss, og vi ønsker å gi barna et grunnleggende fundament for å like å ferdes i naturen også i fremtida.

 

Personvern og cookies