Solsikken

På Solsikken er vi voksne opptatt av at barna skal oppleve omsorg og trygghet for å skape trivsel og god utvikling for barna i barnehagehverdagen. Barna skal få oppleve glede, mestring, medvirkning, lek og læring med tilstedeværende voksne som ser, er deltakende, tar vare på og lytter til dem. Vi verdsetter barns lek og vil utforske og undre oss over opplevelser sammen med dem.

Vi anerkjenner hvert barn for den de er.

«Nasse gikk bort til Brumm. og la poten sin på

poten til Brumm. ”Hva er det?” spurte Brumm.

”Ikke noe”, svarte Nasse.

”Ville bare vise at jeg er her hvis du trenger meg”..»

 

Personvern og cookies