SkolEspira

Espira har utviklet et unikt konsept for de eldste barna i barnehagen, SkolEspira, som har sin forankring i vår filosofi og legger vekt på tverrfaglig prosjektarbeid. Gjennom meningsfylte prosjekter skal skolespirene få et fantastisk siste år i barnehagen. De skal få de beste forutsetningene for livslang læring og oppleve sammenheng i overgangen mellom barnehage og skole.

Skolespirene får utdelt bok, perm, t-skjorte, sekk med diverse innhold og skolespirekort.

I Espira Kuventræ barnehage har vi fokus på språkstimulering. Det å gi barna god språklig kompetanse, gir barna et fortrinn ved skolestart. Barnehagen følger i de første årene «Språkglede i barnehagen», men i det siste året starter de med «Lese- og skriveglede» som er en forlengelse av «Språkglede». Os Kommune har utviklet og innført dette systemet for den forberedende og grunnleggende lese- og skriveutviklingen fra 5 år t.o.m 4 klasse. På denne måten sikres en rød tråd allerede fra barnehagen av. «Rekn med Os(s)» er et tilsvarende opplegg, der barna skal få grunnleggende matematisk forståelse før skolestart. I «SkolEspira» legger vi til rette for at barna skal følge hovedtrekkene i «Lese- og skriveglede» og «Rekn med Os(s)». I tillegg vil vi legge til rette for pedagogisk opplegg ut ifra barnegruppen, og gjøre en lokal tilpasning. Dette barnehageåret vil det bli tre «SkolEspira»-grupper. Snusmumrikken blir en hel førskolegruppe, samt at Solsikken og Prestekragen har halve gruppen som førskolebarn. Det vil bli et tett samarbeid mellom disse tre avdelingene. Her vil vi ha felles turer i nærmiljøet der vi tilrettelegger for lek og sosialt samspill med barn som skal gå på samme skole. Vi vil også gi barna trygghet i å mestre selv. Det å kunne mestre på-/avkledning, være selvstendig på toalett og kunne klare seg rent praktisk er viktig for en god overgang.

 

 

Personvern og cookies